Onthaalbrochure

Welkom bij de Koninklijke Sint-Martinus Turngilde !

Het bestuur van de Koninklijke Sint-Martinus Turngilde, kortweg KSMG, heet je van harte welkom ! De KSMG, werd opgericht in 1905. Het is een vereniging met een rijk verleden, maar ook met een moderne kijk op de sport, en vooral dan de turnsport en aanverwante disciplines.

Het doel van de KSMG bestaat erin om kinderen en volwassenen op een verantwoorde wijze sport te laten beoefenen. Niet alleen kwaliteit en veiligheid, maar ook sociaal contact en een goede sfeer staan centraal.

Wij hopen je met deze onthaalbrochure wat meer wegwijs te maken in de wereld van de KSMG. Heb je echter nog vragen of opmerkingen, contacteer dan gerust het secretariaat van de club of wend je tot onze groepsverantwoordelijken, die altijd klaarstaan om je te
helpen ! Wij wensen je dan ook een fijn sportjaar toe !

                                                     Namens het bestuur van de KSMG vzw,
                                                     Brigitte Michiels – Secretaris

Enkele belangrijke weetjes :

 • De Koninklijke Sint-Martinus Turngilde is sinds 1995 een V.Z.W., een vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Halle in de Poststraat 35.
 • Als turnkring zijn wij aangesloten bij de overkoepelende federatie Sporta, de grootste recreatieve sportfederatie van Vlaanderen. De jongensafdeling werd opgericht in 1905, onze meisjesafdeling ging van start in 1949.
 • Godelieve Van Leeuw is de voorzitster van de KSMG. Samen met de bestuursleden en de monitoren staat zij in voor de dagelijkse werking van onze vereniging.
 • Het secretariaat is in handen van Brigitte Michiels. Het contactadres is : Brusselbaan 522 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Tel : 0476 320 725 (tijdens de kantooruren) of per e-mail : info@ksmg.be. Met administratieve of praktische vragen kan je altijd bij haar terecht.

Activiteiten :

Om het lidgeld voor onze leden zo laag mogelijk te kunnen houden, organiseert de club jaarlijks een aantal activiteiten waarop alle leden evenals hun familie en vrienden welkom zijn. Het welslagen van deze activiteiten is van groot belang voor het in evenwicht houden van ons budget en wij hopen dan ook je op één van deze activiteiten te mogen verwelkomen. Ook je hulp als medewerker is altijd welkom !

Staan op het programma:

–     Start jaarlijkse wafelverkoop : donderdag 1 oktober

Onder voorbehoud van de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen :

–     Sint-Martinusviering : zaterdag 7 november in de basiliek Halle
–     Deelname Kampioenschappen Trampoline : najaar 2020 en voorjaar 2021
–     Kaas- en Wijnavond : zaterdag 6 februari 2021 – refter H.Hart, Campus
        Parklaan te Halle
–     Turnfeest : “KSMG @ 366 DAGEN FEEST” : zaterdag 27 maart 2021 in de sportzaal
       van het Atheneum – deuren 18u30

 

Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten en nuttige informatie.

 

 

 

Het KSMG- uniform

 • Meisjesafdeling :  –  T-shirt van de kring (verplicht voor de jeugdafdelingen)
                                  –  zwarte turnbroek (**)
                                  –  effen witte turnpantoffels (**)
 • Jongensafdeling :  –  T-shirt van de kring (verplicht voor de jeugdafdelingen)
                                    –  witte of zwarte short (**)
                                    –  effen witte turnpantoffels (**)

Aankoop van de kledij :

–  De T-shirt van de club kan je kopen bij de groepsverantwoordelijke voor 15,00
   Euro

–  Wat aangeduid is met (**) kan aangekocht worden in de handel

Wie wil kan ook een blauwe pull aankopen aan 25 Euro per pull, ook dit kan je doorgeven aan de groepsverantwoordelijke.

Bestuur

Het dagelijkse beheer van onze club wordt waargenomen door de Raad van Beheer, bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Deze Raad van Beheer wordt bijgestaan door een Raad van Werkende Leden. Hierin zetelen alle groepsverantwoordelijken en een aantal reeds lang in de club actieve monitoren.

De technische zaken binnen de club (dus alles wat het turnen zelf betreft) worden afgehandeld door het Technisch Bestuur, met alle monitoren én een afgevaardigde van het bestuur (meestal de secretaris).

Voor de organisatie van onze activiteiten richten wij nog afzonderlijke werkgroepen op, waaraan bestuursleden en leden deelnemen, die in de betrokken materie veel ervaring hebben.

Tot slot hebben wij als Halse sportvereniging ook nog een Afgevaardigde in de Sportraad. Deze taak wordt al vele jaren waargenomen door onze penningmeester : Hilaire De Crem. Sinds juni 2011 is Hilaire De Crem in diezelfde sportraad ook commissievoorzitter voor de disciplines turnen en ritmische sporten.

Ter info geven wij je hierbij de lijst van de leden van de raad van beheer :
–   Voorzitster : Van Leeuw Godelieve – Rodenemweg 170 – 1500 Halle –
                            02.360.33.11
–   Penningmeester : De Crem Hilaire – Poststraat 5 – 1500 Halle – 02.356.13.71
–   Secretaris : Michiels Brigitte – Brusselbaan 522 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
    Tel. : 0476 320 725 / e-mail : info@ksmg.be

Deze Raad van Beheer wordt bijgestaan door een Raad van Werkende Leden. Hierin zetelen alle groepsverantwoordelijken en een aantal reeds lang in de club actieve monitoren.

 

Aanspreekpunt integriteit API

 • Elke Van Wilderode
 • GSM : 0476 77 41 15
 • email : elkevanwilderode@gmail.com

Waarmee kan je bij haar terecht ?

Met een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke integriteit.

Wat doet de API ?

– luistert

– verleent hulp / verwijst door

– oordeelt niet

– formuleert advies en treft preventieve maatregelen

Privacy-verklaring Koninklijke Sint-Martinus Turngilde Halle (KSMG Halle)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Sint-Martinus Turngilde Halle (KSMG HALLE), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport
aan te bieden.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ksmg.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Wat zit er allemaal in het lidgeld ?

• eerst en vooral het aantal uren training in de gekozen groep (er wordt niet
  geturnd tijdens het Allerheiligenverlof en de Kerst- en Paasvakantie) – een
  turnjaar loopt van begin september tot de voorlaatste week van juni.

• gebruik van het materiaal en de infrastructuur

• een bijdrage per lid aan Sporta (de grootste Vlaamse recreatieve
  sportfederatie)

• de bij wet verplichte basisverzekering tegen ongevallen (zie hieronder)

• om de twee jaar wordt aan de leden de mogelijkheid gegeven om een
  “Turnen-is-Tof”- brevet te behalen, dit volgens niveau en leeftijd.

Wat omvat de verzekering ?

Ongevallenverzekering (wettelijk verplichte polis)
Ieder lid dat zijn/haar lidgeld betaald heeft, is verzekerd voor volgende risico’s :
a) de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de
     personen, de bedrijvigheid en de uitrusting van de turnkring.
b) persoonlijke ongevallen, overkomen aan de leiders en de leden van de
     turnkring tijdens alle activiteiten die door de club georganiseerd worden en
     op de weg van en naar deze activiteiten.

Belangrijk : de risico’s zijn gedekt binnen de perken van de verzekerde bedragen en aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de huidige polis. De verzekering heeft maar uitwerking vanaf het ogenblik dat het KSMG-lidgeld effectief betaald werd.

Opgelet : eventueel loonverlies voor loon- en weddetrekkenden wordt door de
verzekering niet vergoed.

Een kopie van de volledige polisvoorwaarden kan U steeds opvragen op het secretariaat.

Wat moet je doen bij een ongeval ?
Ieder ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan de secretaris van

de kring : Brigitte Michiels, Brusselbaan 522 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

Tel : 0476 320 725.  De groepsverantwoordelijke zal je een formulier overhandigen dat deels door de dokter, deels door jezelf dient ingevuld te worden. Dit formulier dien je zo vlug mogelijk aan het
secretariaat op bovenstaand adres door te geven, waarna de verdere afhandeling door de verzekering volgt.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven