Welkom bij

KSMG

Turn en Trampoline Halle

Ongevallenverzekering (wettelijk verplichte polis)

Ieder lid dat zijn/haar lidgeld betaald heeft, is verzekerd voor volgende risicoвЂпїЅs :

Belangrijk : de risicoвЂпїЅs zijn gedekt binnen de perken van de verzekerde bedragen en aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de huidige polis. De verzekering heeft maar uitwerking vanaf het ogenblik dat het KSMG-lidgeld effectief betaald werd.

Opgelet: eventueel loonverlies voor loon- en weddetrekkenden wordt door de verzekering niet vergoed.

Een kopie van de volledige polisvoorwaarden kan U steeds opvragen op het secretariaat.

Wat moet je doen bij een ongeval?

Ieder ongeval moet onmiddellijk gemeld worden aan de secretaris van de kring : Brigitte Michiels, Brusselbaan 522 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tel : 02/522.28.65 (overdag). De groepsverantwoordelijke zal je een formulier overhandigen dat deels door de dokter, deels door jezelf dient ingevuld te worden. Dit formulier dien je zo vlug mogelijk aan het secretariaat op bovenstaand adres door te geven, waarna de verdere afhandeling door de verzekering volgt.